Home arrow Wet en regelgeving arrow Overige arrow Herbeoordelingen WGA door UWV blijven achterwege
Herbeoordelingen WGA door UWV blijven achterwege
Voor het uitvoeren van herbeoordelingen in het kader van de WIA is geen steun te vinden in de wet zo luidde de uitspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch.  (LJN: BY8888,Awb 12/2463)

Tijdens deze zaak tekende de rechtbank wel aan dat indien een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige in zijn rapport aangeeft dat op een bepaald moment een herbeoordeling dient plaats te vinden dit wel moet leiden tot het uitvoeren van een professionele herbeoordeling. Dit betekent voor werkgevers met (ex) werknemers in de WGA dat zij meer dan ooit attent zullen moeten zijn als de werkgever ook opdraait voor de WGA lasten.

 

Beschikbare informatie

Werkgevers ontvangen bij WGA-instroom meestal het rapport van de arbeidsdeskundige.

Als de arbeidsdeskundige een datum voor een herbeoordeling vermeldt dan is het aan te bevelen om deze datum goed vast te leggen, te bewaken en UWV te vragen over de uitkomst als u spontaan niets hoort.

 

Lastiger wordt het als een verzekeringsarts in het medische rapport een datum voor een toekomstige herbeoordeling vastlegt. De werkgever krijgt dat rapport niet te zien vanwege het medisch geheim.  Het is daarom verstandig om UWV na ontvangst van de toekenningsbeschikking direct te vragen of er een termijn voor een herbeoordeling werd vastgesteld door de verzekeringsarts en zo ja, voor welk moment.

Zo houdt u tussentijds grip op het handelen van het UWV. Beter is nog als u het UWV aanstuurt voor herbeoordelingen op basis van uw regelmatige contacten met uw (ex) werknemers in de WGA.

 

Overgang van LGU naar LAU regeling

De praktijk laat zien dat verzekeringsartsen steeds minder herbeoordelingen uitvoeren op het moment van overgang van LGU naar LAU. Men doet dit dan op de stukken af. Vaak zijn dat stukken van meer dan drie jaar geleden! Door bezwaar te maken tegen het overzetten van WGA/LGU naar WGA/LAU wordt UWV alsnog verplicht om uw werknemer op te roepen. Na het bezwaar krijgt (de gemachtigde namens) werkgever na afronding van de herbeoordeling alsnog het complete dossier ter beoordeling inclusief het rapport over de recent uitgevoerde herbeoordeling. Wij vermelden hierboven de term gemachtigde omdat werkgever als bezwaarmaker  zelf de medische informatie meestal niet zal krijgen vanwege het medisch geheim. Een gemachtigde, arts, advocaat of professioneel rechtshulpverlener krijgt het complete dossier ter inzage.

Met een beperkte tijdsinzet ontstaat dan een beeld in hoeverre de beslissing van UWV om de WGA uitkering te continueren juist was of dat bezwaar daar tegen noodzakelijk en ook kansrijk is.

De praktijk

Tijdens een recente bezwaarprocedure bleek dat, een inmiddels jaren terug,  door een verzekeringsarts vastgelegde herbeoordeling niet was uitgevoerd. De reden voor de vastlegging was het nabije einde van een tijdens de WIA beoordeling lopend hersteltraject. Betrokkene werd daarom 80/100% bij einde wachttijd.

 

Werkgever maakte drie jaar later bezwaar bij de overgang van LGU naar LAU omdat er geen sprake was van een herbeoordeling. Bij de afgedwongen herbeoordeling continueerde UWV het recht op WGA terwijl later uit de ontvangen stukken helder bleek dat er al drie jaar lang ten onrechte WGA werd uitgekeerd. Mevrouw kon en gaf aan aan het werk te willen maar UWV negeerde deze signalen. 

Het bezwaar zorgde ervoor dat de WGA werd ingetrokken per toekomende datum in 2015.  De reeds bij werkgever in rekening gebrachte WGA lasten werden met terugwerkende van drie jaar aan werkgever terugbetaald.  

Meer controle op het handelen UWV

Er valt veel voor te zeggen om bij elke WGA toekenning, of dit nu een 80/100 situatie betreft of dat een werknemer  40% arbeidsongeschikt is geworden, om via een bezwaar te (laten) controleren of er terecht een WGA uitkering werd toegekend.

 

Door deze werkwijze te hanteren wordt duidelijk of terecht een WGA werd toegekend, had dat geen IVA uitkering moeten zijn maar er komt ook in beeld hoe UWV aankijkt tegen de toekomstige (arbeids) mogelijkheden van uw werknemer. Als extra krijgt u inzicht of UWV nog herbeoordelingen voor uw werknemer in petto heeft.  Stuk voor stuk belangrijke zaken als u uw schadelast graag wilt beperken.

 

© auteur Ad van Lieshout L&M sociale zekerheid  

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap