Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Verduistering en psychische klachten
Verduistering en psychische klachten

Ontslag op staande voet werknemer met psychische klachten

Een werknemer van een postkantoor (in dienst van 1979) werd op 7 februari 2007 op staande voet ontslagen omdat hij in enkele maanden tijd viermaal een klein geldbedrag van in totaal € 200 uit de kluis had gestolen. De werknemer heeft de verduistering bekend.

In kort geding vocht werknemer het ontslag aan en voorlopig met succes.

De kantonrechter stelt dat diefstal in deze vertrouwensfunctie normaal gesproken een dringende reden voor ontslag op staande voet oplevert. In deze zaak doen zich echter uitzonderlijke omstandigheden voor. Door ernstige privé omstandigheden doch vooral doordat werknemer bij Postkantoren BV tot twee keer toe slachtoffer is geweest van een roofoverval, laatstelijk in mei 2006) geldt hier dat de werknemer vanwege een psychiatrisch ziektebeeld geen verwijt kan worden gemaakt. Hij was op moment van het ontslag net hersteld van een periode van ziekte.

Blijkens de jurisprudentie kan een werknemer ook op staande voet worden ontslagen indien hem van zijn gedraging géén verwijt kan worden gemaakt. In zo'n geval moet echter wel rekening worden gehouden met de aard van de dringende reden en de omstandigheden van het geval.

De werknemer heeft een zeer lange (28 jaar) en onbesproken staat van dienst. Bovendien kan zijn psychiatrische stoornis waarschijnlijk niet los worden gezien van de twee gewapende overvallen waarvan hij tijdens werktijd slachtoffer is geworden. Er moet dan ook ernstig rekening mee worden gehouden dat de bodemrechter zal oordelen dat het ontslag niet gegeven had mogen worden.

De kantonrechter begrijpt dat de werknemer niet zomaar op zijn oude werkplek kan worden teruggeplaatst. Momenteel is hij echter arbeidsongeschikt en is niet gesteld en niet gebleken dat er geen ander passend werk voor hem is.

Tenslotte kan de werkgever altijd alsnog ontbinding verzoeken.

(Kantonrechter Zaandam 15 mei 2007, zaaknr.: 341536 VV EXPL 07-33, LJN: BA4504)

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap